Νομοθετήθηκε η υποχρεωτική αναβάθμιση για μοντέλα ΦΤΜ, τα οποία δεν αποσύρονται και δε συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της τελευταίας Π.Ο.Λ., με καταληκτική ημερομηνία αναβάθμισης την Παρασκευή 31/07/2020.
Η παράταση της υποχρεωτικής απόσυρσης και αντικατάστασης παλαιών μοντέλων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών έχει καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 31/07/2020.

Η απόσυρση από τη χρήση των κατωτέρω τύπων ΦΤΜ είναι υποχρεωτική.

Παρακάτω σας αναφέρουμε τα μοντέλα της εταιρείας μας που είναι προς απόσυρση:

- QUORION CR30T2 15 ΘΠ 325/18-04-2005
- QUORION CR 1222 15 ΠΖ 378/21-01-2008
- CARAT FAVOURITE 15 ΛΖ 425/26-11-2009
- QUORION CR 28 15 ΠΩ 429/11-05-2010
- CARAT MOBILE 15 ΒΔ 434/28-05-2010
- QUORION QMP50 15 ΩΠ 485/28-12-2011


Η εταιρεία μας, στα πλαίσια της συνέπειας και της ευθύνης που έχει απέναντί σας, έχει φροντίσει και διαθέτει επαρκές απόθεμα για να σας καλύψει πλήρως καθώς η ζήτηση που θα δημιουργηθεί στην αγορά το επόμενο διάστημα αναμένεται μεγάλη.